2015

21.08.2015.

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Financijsko izvješće za 2014. godinu

više >

21.08.2015.

Polugodišnje Financijsko izvješće članova predstavničkog tijela nezavisne liste grupe birača (siječanj-lipanj 2015. godine)

Temeljem čl.26. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14), članovi predstavničkog tijela iz reda nezavisne liste grupe birača (nositelj: Enco Žužić), objavljuju polugodišnje financijsko izvješće za 2015. godinje (siječanj-lipanj 2015.g.): Emanuel Stojnić Enco Žužić Franko Katunar

više >

Virtualna šetnja

Događaji