Akti

Akti Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Akti Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

 

Rješenje Državnog arhiva u Pazinu o razvrstavanju Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u prvu kategoriju stvaratelja arhivskog gradiva

Rješenje_o_razvrstavanju

 

PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2015. godinu; 

Plan prijama u službu JUO 2016

Plan prijama Tablica 2016

 

Popis korisnika donacija / sponzorstva za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Popis korisnika donacija 2016.

 

Program ukupnog razvoja Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (SG OTVTA 4/2015)

PUR OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

 

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča, Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Funtana i Općine Vrsar

Odluka o odvodnji otpadnih voda

 

Virtualna šetnja

Događaji